بیمه درمان مسافرت خارج از کشور

بیمه درمان مسافرت خارج از کشور بیمه درمان مسافرت خارجی تعاریف بیمه نامه مسافرتی: ۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه دانا. ۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان ( دارای سن ۱۸ سال یا کمتر) ، والدین و […]

تماس با ما