بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا ، توافقی است فی مابین بیمه گر و شرکت بیمه کننده که این توافق در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بیمه دارای انواع متفاوتی می باشد. در بیمه آتش سوزی و سایز بیمه نامه ها شرکت بیمه در ازای دریافت وجهی، متعهد […]

تماس با ما