پیشنهاد تمام خطر نصب

پیشنهاد تمام خطر نصب   فرم پیشنهاد تمام خطر نصب کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب دانا را با توجه به شرایط و پوشش های مطرح شده در صفحه بیمه تمام خطر نصب بیمه دانا  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.   پرکردن مشخصاتی همچون: نشانی محل […]

بیمه مهندسی

درباره بیمه مهندسی بیمه های مهندسی از انواع بیمه های اشیاء (غرامتی) است که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد. در بیمه های مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود. در برخی از انواع بیمه های مهندسی (تمام خطر) […]

تماس با ما