• به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. جان ماکسول
امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
نمایندگی زندیان

شرکت بیمه دانا

نمایندگی زندیان

09131190709
تلفن تمــاس و مشـــاوره بیمه دانــــا

بیمه عمر و پس انداز بایگانی - شرکت بیمه دانا

بیمه‌های عمر و پس انداز

بیمه‌های عمر و پس انداز

منتشر شده در بهمن ۱۰, ۱۳۹۴ ساعت ۰:۲۱ ق٫ظ
انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی    - قرارداد اجباری  قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت - قراردادهای اختیاری - قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی - قراداد بیمه حوادث جمعی - قرارداد بیمه عمر جمعی - قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده - قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی - قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی - قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک - قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان - قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا - قرارداد بیمه… [ادامه ...]