• موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است. جان ماکسول
امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
نمایندگی زندیان

شرکت بیمه دانا

نمایندگی زندیان

09131190709
تلفن تمــاس و مشـــاوره بیمه دانــــا

بیمه عمر و پس انداز بایگانی - شرکت بیمه دانا

بیمه‌های عمر و پس انداز

بیمه‌های عمر و پس انداز

منتشر شده در بهمن ۱۰, ۱۳۹۴ ساعت ۰:۲۱ ق٫ظ
انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی    - قرارداد اجباری  قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت - قراردادهای اختیاری - قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی - قراداد بیمه حوادث جمعی - قرارداد بیمه عمر جمعی - قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده - قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی - قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی - قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک - قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان - قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا - قرارداد بیمه… [ادامه ...]