بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث   بیمه شخص ثالث چیست؟ در این نوع بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد.منظور از جبران خسارت بدنی ، تامین و جبران هزینه معالجات صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی […]

تماس با ما