بیمه مسولیت

بیمه های مسئولیت بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ ) ” هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد” چرا به بیمه مسئولیت احتیاج داریم ؟ […]

بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل بیمه های اتومبیل شامل بر سه نوع  ۱- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث ۲- بیمه حوادث راننده (این دو بیمه نامه بهمراه یکدیگر ارائه میگردد و بعنوان بیمه شخص ثالث شناخته می شود) ۳- بیمه بدنه بیمه نامه شخص ثالث دراین نوع بیمه ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط […]

درباره بیمه‌های درمان: بیمه دانا با چهار دهه حضور مستمر و توانمند در عرصه صنعت بیمه، به ویژه در بیمه‌های درمانی توانسته ضمن دستیابی به جایگاه ممتاز در حوزه بیمه‌های اشخاص و مهمتر از آن، تثبیت سهم خود از بازار بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از ارکان این رشته بیمه‌ای جایگاه خود را ارتقاء دهد. […]

تماس با ما