پیشنهاد تمام خطر نصب

پیشنهاد تمام خطر نصب   فرم پیشنهاد تمام خطر نصب کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب دانا را با توجه به شرایط و پوشش های مطرح شده در صفحه بیمه تمام خطر نصب بیمه دانا  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.   پرکردن مشخصاتی همچون: نشانی محل […]

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث   بیمه شخص ثالث چیست؟ در این نوع بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد.منظور از جبران خسارت بدنی ، تامین و جبران هزینه معالجات صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی […]

بیمه‌های عمر و پس انداز

انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی    – قرارداد اجباری  قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت – قراردادهای اختیاری – قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی – قراداد بیمه حوادث جمعی – قرارداد بیمه عمر جمعی – قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده – قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی – قرارداد بیمه […]

بیمه حوادث گروهی

بیمه های عمر و حوادث گروهی زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه داردکه گاه منجر به زیانهای غیرقابل جبرانی میگردد ، بیمه مکانیزمی است که در آن ریسک (خطر) از اشخاص یا اموال به شرکتهای بیمه منتقل گردیده و در این بین شرکتهای بیمه با ایجاد صندوقی متشکل از پرداختهای بیمه شدگان (حق […]

بیمه باربری

بیمه باربری بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و […]

بیمه آتش‌سوزی

بیمه آتش‌سوزی مقدمه‌ای بر بیمه آتش‌سوزی؛ بیمه اموال در برابر آتش‌سوزی بیمه آتش سوزی بیمه آتش سوزی چیست؟ الف) آتش سوزی : ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد آتش نامیده می شود . ب) صاعقه : عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر و زمین که […]

بیمه طرحهای خاص

درباره بیمه طرحهای خاص این بیمه نامه ها در مواردی صادر می شود که برای بیمه‌گر جدید بوده و با عنوان طرح‌های مخصوص از آنها یاد می‌شود. خسارات تحت پوشش این بیمه با توجه به نوع و پوشش بیمه ای قابل ارائه، می تواند شامل خسارتهای مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارده به مورد بیمه باشد.

بیمه مهندسی

درباره بیمه مهندسی بیمه های مهندسی از انواع بیمه های اشیاء (غرامتی) است که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد. در بیمه های مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود. در برخی از انواع بیمه های مهندسی (تمام خطر) […]

تماس با ما