بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا بیمه آتش سوزی غیر صنعتی دانا ، توافقی است فی مابین بیمه گر و شرکت بیمه کننده که این توافق در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بیمه دارای انواع متفاوتی می باشد. در بیمه آتش سوزی و سایز بیمه نامه ها شرکت بیمه در ازای دریافت وجهی، متعهد […]

بیمه حوادث

بیمه حوادث   بیمه حوادث چیست   بیمه حوادث امروزه رشد و توسعه تکنولوژی و صنعت که ره آورد آن آرامش و آسایش برای مردم سراسر دنیا بوده است ، مخاطراتی را نیز به تبع گسترش تعاملهای اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است . پیچیدگی روابط اجتماعی ، اداری و صنعتی ، لزوم درک […]

بیمه درمان مسافرت خارج از کشور

بیمه درمان مسافرت خارج از کشور بیمه درمان مسافرت خارجی تعاریف بیمه نامه مسافرتی: ۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه دانا. ۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان ( دارای سن ۱۸ سال یا کمتر) ، والدین و […]

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما   بیمه های مسئولیت  : بر اساس قانون بیمه مسئولیت کارفرما ، افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسوول هستند و برای جبران آن باید اقدام کنند . موضوع بیمه مسئولیت مدنی ، تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر […]

تماس با ما