پیشنهاد تمام خطر نصب

پیشنهاد تمام خطر نصب

 

فرم پیشنهاد تمام خطر نصب

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب دانا را با توجه به شرایط و پوشش های مطرح شده در صفحه بیمه تمام خطر نصب بیمه دانا  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

 

پیشنهاد تمام خطر نصب
پیشنهاد تمام خطر نصب

پرکردن مشخصاتی همچون:

نشانی محل نصب ( آدرس کامل)
نام کارفرما ( صاحبکار )
نشانی، تلفن و نمابر

 نام پیمانکار

شرح کامل اقلام مورد نصب ( چنانچه از اقلام دست دوم استفاده میشود مشخص فرمائید)
درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا این تاریخ مشخص
مدت بیمه نامه ( لطفاً بطور دقیق و کامل پاسخ دهید) مدت دوره عملیات
مدت دوره آزمایش
نوع پوشش نگهداری مورد درخواست

پرسش های فرم پیشنهاد تمام خطر نصب

آیا پیمانکار در این نوع کار یا روشهای اجرائی ساخت تجربه دارد؟
به طرح های مشابهی که قبلا بوسیله پیمانکار مجری انجام شده است اشاره فرمائید.
آیا این کار ادامه یا توسعه تأسیسات موجود میباشد؟
آیا از تأسیسات موجود در دوره نصب نیز بهره برداری خواهد شد؟
آیا کارهای ساختمانی به پایان رسیده است؟
کدام یک از کارها توسط پیمانکاران فرعی انجام خواهد شد؟
تشدید خطر درکدام یک از موارد زیر وجود دارد؟ آتش سوزی یا انفجار
سطح آبهای زیرزمینی در محل پروژه
نام نزدیکترین رودخانه ، دریاچه ، دریا و غیره به پروژه
شرایط جوی : فصل بارندگی
آیا سابقه آتشفشان ، زلزله و زلزله دریایی در محل وجود دارد ؟
آیا طراحی سازه های مورد بیمه براساس مقررات و آئین نامه های مربوط به مقاوم سازی دربرابر زلزله مـی باشـد؟
درصورت امکان ، حداکثر خسارت احتمالی در یک حادثه را برحسب درصد مبلغ مورد بیمه بـرآورد کنیـد.
آیا پوشش بیمه ای برای تجهیزات ساختمانی یا نصب (داربست ، اطاقک های موقت ، ابزار ، وسایل و… ) مورد درخواست میباشد؟
آیا پوشش بیمه ای برای ماشین آلات ساختمانی یا نصب (ماشـین آلات حفـاری , جرثقیـل هـا و …) مـورد درخواست میباشد؟
آیا پوشش بیمه ای برای اموال مجاور ( ساختمانها یا تأسیسات موجود در محل کار یا مجاور آن که متعلق به صاحبکار و یا پیمانکار بوده ویا در اختیار آنها می باشد ) در مقابل زیان یـا خسـارت ناشـی از عملیـات موضـوع قرارداد مورد نیاز می باشد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما