• موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود. هرمن کین
امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
نمایندگی بیمه زندیان

شرکت بیمه دانا

نمایندگی بیمه زندیان

09131190709
تلفن تمــاس و مشـــاوره بیمه دانــــا

:: پرسش ها و پاسخ ها ::


۱

::: موارد اختیاری،برای اطلاع رسانی پاسخ پر شود :::

بیمه اتش سوزی منزل

بیمه نامه اتش سوزی منزل مسکونی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون فقط ساختمان چقدر میشود ؟

۲۱۶۰۰۰۰ ریال

نظرات