ثبت فیش بانکی

[iphorm id=”2″ name=”ثبت فیش بانکی “]
دوستان عزیز و مشریان گرامی که وجهی به یکی از شماره های حساب سایت واریز می کنند می توانند مراتب را از طریق فرم ذیل اطلاع رسانی و در سایت ثبت کنند تا بررسی گردد.

 

تماس با ما