بیمه درمان مسافرت خارج از کشور

بیمه درمان مسافرت خارجی

تعاریف بیمه نامه مسافرتی:
۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه دانا.
۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان ( دارای سن ۱۸ سال یا کمتر) ، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دائم با بیمه گذار زندگی می کنند.
۳- کشور محل اقامت : همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.
۴- بیماری : هرگونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناٌ توسط یک پزشک تشخیص و تایید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشد:

بیمه درمان مسافرت خارج از کشور
بیمه درمان مسافرت خارج از کشور

۱-۴- بیماری مادرزادی که درنتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته باشد.
۲-۴- بیماری سابقه دارکه بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.
۵- بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی ” شرکت امداد رسان ” بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.
۶- صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.
۷- صدمات جسمانی حاد : صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی ” شرکت امداد رسانی ” بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
۸- پوشش و گستره آن : ” شرکت امداد رسان ” بلافاصله مساعدت های ذکرشده مندرج در فصل دوم  بیمه نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیرقابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار اریه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیزمدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تاریخ اعتبار بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که در بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع  گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود ، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.
تذکر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

مزایای بیمه مسافرتی

شرکت بیمه دانا زندیان” خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ارائه خواهد نمود مشروط  بر اینکه مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.
الف-طرح WORD WIDE: پوشش هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰۰۰ یورو جهت مناطق ذیل:
منطقه۱ : کلیه کشورهای جهان غیر ا آمریکا، کانادا و ژاپن
مطقه ۲ : کشورهای آمریکا ، کانادا و ژاپن
۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:
در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  ” شرکت امداد رسان ” هزینه های معمول ، متداول ، لازم  و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی  پزشک  بیمه گذار را ، تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی  ” شرکت امداد رسان ” برای نظارت بر اریه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.
فرانشیز : ۲۵ یورو درهر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا  بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت ).
۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:
در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، ” شرکت امداد رسان ” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا برگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی ” شرکت امداد رسان ” در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن

انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی ” شرکت امداد رسان ” طی تماس  های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی

که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی ” شرکت امداد رسان ” بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد ، انتقال وی به

مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:
” شرکت امداد رسان ” در صورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  تا سقف ۴۰۰ یورو  پرداخت می نماید.

فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت  و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور:

به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز ویا فوت وی ” شرکت امداد رسان ” هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا ( محل اقامت ) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای

که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود ، تقبل خواهد نمود.

۵- بازگرداندن جسد متوفی:
در صورت فوت بیمه گذار، ” شرکت امداد رسان ” تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم  در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

درصورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بسترس شود ، ” شرکت امداد رسان ” مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، ازجمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هرروز ، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود  ناچار به توقف سفر شود ، چناچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود  و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است ، نباشد ، ” شرکت امداد رسان ” هزینه سفر او  به کشورمحل اقامتش را پرداخت

خواهد نمود. بیمه گذارمی بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به ” شرکت امداد رسان ” ارایه نماید.

۸- تحویل دارو:
” شرکت امداد رسان ” هزینه های ارسال اضطراری دارو درصورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، درصورتی که توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش ازسفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

۹- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

” شرکت امداد رسان ” مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار ” شرکت امداد رسان ” اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان ، یا پیراپزشکان نزدیک به محل ، نشانی

بیمارستان ها ، مراکزپزشکی ، داروخانه ها وآمبولانس هارا به استثنای مراکز تشخیص- درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد:

” شرکت امداد رسان ” وجوه مربوط به هرنوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی ” شرکت امداد رسان ” در ایران به صورت چک بانکی ، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱- حواله وجه نقد:

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تاییدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد ) پول نقد خود را از دست بدهد ، ” شرکت امداد رسان ” به شرط سپرده کذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک

بانکی ، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج ازکشور، ” شرکت امداد رسان ” هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳- معاضدت حقوقی:

” شرکت امداد رسان ” هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشوررا تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

ب- پوشش ها ومزایای مربوط به بار همراه مسافر:

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید :
تذکر مهم : اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به ” شرکت امداد رسان ” ارایه شود.

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

درصورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل ، ” شرکت امداد رسان ” علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را  تا سقف حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از

مشخصات و محتویات ، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به ” شرکت امداد رسان ” ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن  دایم بارهمراه مسافر ، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتر نمی باشد. پول ، جواهرات ، کارت های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تهعد مستثنی  می باشند.

۲- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:

درصورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، ” شرکت امداد رسان ” هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به ” یاتا ” باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تاخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد.

در کلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.
۳- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

” شرکت بیمه زندیان  ” راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور ، شرکت حمل کننده ، انتقال آن به مقصد موردنظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده

خواهد گرفت. دراین صورت ، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این  بیمه نامه خواهد بود.

پ- پوشش تاخیر در حرکت:

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تاخیر حرکت داشته باشد

” شرکتبیمه دانا زندیان” به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه ، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تاخیر حرکت داشته باشد

“شرکت امداد رسان ” به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه ، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :

۱- درصورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد، تا سقف ۴۵ یورو .

۲- درصورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند ۱ .
۳- درصورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند ۲ .
۴- در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند ۳ .
حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد ویا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می باشد.
– شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تاخیر در حرکت ) عبارتند از:
۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد ، بیمه گذار می بایست تاییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.
۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا ، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.
ب – طرح TRAVLSURE (کشورهای آفریقا و ترکیه و خاور میانه به استثناء کشورهای بحرین ، کویت ، عمان  ، عربستان سعودی ، قطر و امارات
پوششها
۱-پرداخت هزینه های پزشکی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو
۲-پرداخت هرینه های اورژانس دندانپزشکی تا سقف ۱۵۰ یورو
(سایر پوششها همانند طرح WORLD WIDE  می باشد)
ج- طرح GCC  (کشورهای بحرین ، کویت ،عمان، عربستان سعودی، قطر و امارات)
پوششها شامل:
۱-پرداخت هزینه های پزشکی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو
۲-پرداخت هرینه های اورژانس دندانپزشکی تا سقف ۱۵۰ یورو
(سایر پوششها همانند طرح WORLD WIDE  می باشد)
طرح IRAQ  (فقط کشور عراق)

پوششهای بیمه مسافرتی :

۱-پرداخت هزینه های پزشکی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو
۲-جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار در صورت بروز بیماری یا حادثه
۳-پرداخت هرینه های اورژانس دندانپزشکی تا سقف ۱۵۰ یورو
۴-بازگرداندن اعضای خانواده همراه بیمه گذار به کشور
فصل سوم : شرایط مسئولیت:
۱- درصورت بروز هرگونه خسارت ، مسئولیت ” شرکت امداد رسان ” مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافعی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.
۲- درصورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه ، بیمه گذار :
الف – هرگونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.
ب- ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با ” شرکت امداد رسان ” خسارت را اعلام و منافع موردنیاز را مشخص خواهد ساخت.
پ- کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار ” شرکت امداد رسان ” قرا ر خواهد داد.
ت- هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.
۳- در صورتی که هریک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلا ٌ تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، ” شرکت امداد رسان ” مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
۴- ” شرکت ” هرگونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته ، جبران ننموده و یا  جبرا ن آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافتی از ” شرکت امداد رسان” پیش از ارسال رسید های رسمی و نامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از ” شرکت امداد رسان ” باشد.
فصل چهارم : استثنائات عمومی:
۱- مواردزیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند :
۱-۱ مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه سونیت بیمه گذار ، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی وبی احتیاطی جدی وی ، حاصل شده باشد .
عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند .
۱-۲عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی ویا وابسته به امور زمین شناسی .
۱-۳ وقایع ناشی از تروریسم، نا فرمانی یا آشوب های گروهی.
۱-۴ وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح .
۱-۵ جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه در گیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .
۱-۶ موارد ناشی از انرژی وپرتو های هسته ای .
۱-۷ موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .
۱-۸ بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است .
۱-۹موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.
۱-۱۰ مبادرت به انجام ورزشهای زیر :
مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر اب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در اب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالون سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفاٌ خطر ناک تلقی می گردد.
۱-۱۱ حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه بر گزار می شوند.
۱-۱۲ اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.
۱-۱۳ اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.
۱-۱۴ استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر وهمچنی چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.
۱-۱۵ حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.
۲-علاوه بر استثنایات فوق، موارد زیر نیز خارج ازشمول این بیمه نامه می باشد:
۲-۱ خدماتی که راساٌ به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت امداد رسان” به استثنای موارد ضروری، انجام پذیرد . در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.
۲-۲ عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.
۲-۳ مرگ ناشی از خود کشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.
۲-۴ موارد ناشی از بیماری ها و یا اسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا دارو های فاقد نسخه پزشکی و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.
۲-۵ موارد ناشی از امتناع یا تا خیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله ” شرکت امداد رسان” و مورد توافق بخش پزشکی ان .
۲-۶ درمان های توانبخشی .
۲-۷ پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و هچنین عین
۲-۸ موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.
۲-۹ موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی  یا شناسایی نشده و همچنین بارشکننده و یا موارد فاسد شدنی.
۲-۱۰ مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر:
الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.
ب- با هدف انجام معالجات پزشکی .
ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.
۲-۱۱ هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش اید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بند های ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه،

توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳- “شرکت بیمه دانا زندیان  “ در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هریک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما